Reklamačný formulár

Vážení zákazníci, ak sa na Vašom výrobku vyskytla závada, ktorá bráni v jeho ďalšom používaní, použite pre ohlásenie reklamácie nižšie uvedený formulár.

Vyplnenie a odoslanie tohto formulára v prípade uplatňovania si reklamácie v záručnej 24 mesačnej lehote je súčasťou obchodných podmienok, s ktorou ste sa oboznámili a súhlasili pred potvrdením a odoslaním Vašej objednávky.

Vyplnenie a zaslanie formulára pre ohlásenie Záručnej reklamácie je povinným krokom kupujúceho. 

  1. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo písomného oznámenia o pripravenosti tovaru k opätovnému prevzatiu po jeho oprave.
  2. Najneskôr však do 24 hodín od obdržania reklamačného formulára potvrdíme na Vašu zadanú emailovú adresu prijatie Vášho ohlásenia.
  3. Výrobok odošlite spolu s týmto vyplneným formulárom DOPORUČENE ( nie dobierkou ), odporúčame ako poistenú zásielku na našu adresu:

MATRIX UNIVERZUM.EU, s.r.o., IČO: 46860096 so sídlom Šumperská 25/14, Prievidza 97101, Slovenská republika

Tu si môžete stiahnuť reklamačný formulár:

Reklamačný formulár – word dokument