Kurz: Transformácia Kvantovej Energie Matrixu

Je transformačný kurz, vďaka ktorému sa zmení váš doterajší pohľad na to, čo je možné. Najnovšie objavy z kvantovej fyziky obracajú naruby naše presvedčenia o tom, čo je realita a zásadne menia spôsob, akým vnímame, kto sme. Kvantová veda nám ukazuje, že všetko okolo nás je tvorené z energie a nie z pevných častíc, ako sme si doteraz mysleli. Na subatomárnej (elektrónovej) úrovni nám potvrdila učenie našich predkov, ktoré hovorí, že sme všetci nerozlučne prepojení a navzájom sa ovplyvňujeme.

AKÝ MÁTE PROBLÉM?


SÚ TO POKAZENÉ VZŤAHY V PRÁCI alebo RODINNÉ ZÁLEŽITOSTI?

MÁTE ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY, FINANČNÉ ŤAŽKOSTI alebo EMOCIONÁLNE BLOKY?

VÁŠ ĽÚBOSTNÝ VZŤAH UŽ NIE JE TO ČO BÝVAL KEDYSI alebo si len NEVIETE NÁJSŤ TOHO PRAVÉHO PARTNERA?

… alebo je to niečo iné?


MÔŽETE ZMENIŤ ČOKOĽVEK

Už nebudete potrebovať iných aby vám pomohli. Nebudete odkázaní na doktorov, terapeutov ani na liečiteľov. Budete schopní sa správne rozhodovať a s ľahkosťou riešiť svoje problémy. Stanete sa absolútnymi tvorcami svojich životov.

Zmení sa váš doterajší pohľad na to, čo je možné. Budete vedieť ako môžete ovplyvňovať to, čo sa vám v živote deje. Prestanete byť v pozícii obete a presuniete sa do úlohy tvorcu svojho života. Hranice reality, bežných ľudí, pre vás prestanú existovať a vaše vedomie sa dostane na úplne inú úroveň.

JE NAČASE SA ROZHODNÚŤ

BUDEM ŽIŤ AKO DOTERAZ

Žijem tak, ako to príde. Niekedy je dobre a inokedy nie. Úprimne si myslím, že nerozumiem životu. Stále dookola sa mi deje to isté a nech sa snažím akokoľvek, neviem to zmeniť. Hľadám pomoc kde sa len dá, ale všetko zaberie iba na chvíľu a potom to skĺzne do starých koľají. Často si pripadám, že bojujem s veternými mlynmi, ale asi to tak má byť a musím sa s tým zmieriť. Koniec koncov, nič s tým aj tak neviem spraviť.

ZOBERIEM ŽIVOT DO SVOJICH RÚK

Som tvorivá, hravá a naplnená bytosť. Môj život prekvitá v celej svojej kráse a keď niečo chcem, celý vesmír sa spojí aby mi to pomohol získať. Celý môj svet je plný fantastických dobrodružstiev a neočakávaných zvratov. Je pre mňa obrovské požehnanie existovať. Svoj život si cením nadovšetko a dostávam z neho maximum. Vôbec sa nestrachujem o svoju budúcnosť, pretože si ju viem stvoriť takú akú chcem.

VSTÚPTE DO SVETA ZÁZRAKOV

A UŽ NIKDY NEBUDETE CHCIEŤ NASPÄŤ

 NA KURZE SA NAUČÍTE 

TROŠKA TEÓRIE

Vysvetlíme si ako najnovšie objavy z kvantovej fyziky menia naše zaužívané presvedčenia na svet. Čo to pre nás znamená a ako toto nové poznanie môžeme využiť.

Tiež si povieme niečo o kvantovej energii, ktorá je všade okolo nás a denno denne ovplyvňuje náš život.

Povieme si o niektorých duchovných pravdách, ktoré nám odkázali naši predkovia. Budeme sa rozprávať aj o vesmírnych zákonoch ako sú zákon príťažlivosti, jednoty, akcie a reakcie a iné…

VEĽA CVIČENIA A KOPEC ZÁBAVY

Spoločne sa budeme hrať s energiami, presúvať sa v čase, vstupovať do paralelných svetov a všemožne tvoriť.

Naučíme sa vstupovať do zmeneného stavu vedomia, uchopiť a posielať kvantové vlny, pracovať s morfogenetickými poliami a naplno využívať náš šiesty zmysel intuíciu.

Tak isto si ukážeme a vyskúšame ako diagnostikovať zdravotný stav a liečiť na diaľku.

ZVLÁDNE TO NAOZAJ KAŽDÝ 

AKO NÁM BOLO SUPER :)

Krátke video o tom, ako to na kurze vyzerá

VIAC PRAXE VIAC ZÁBAVY

 Na kurze preferujeme systém iba nutná teória a potom praktické cvičenie. Všetko je robené zábavnou formou

PODROBNÉ SKRIPTÁ

Všetko čo sa na kurze vyučuje dostanete detailne spracované v papierovej podobe

KURZOM TO NEKONČÍ

Vieme, že začiatky sú ťažké. Preto máte po skončení kurzu plnú telefonickú a emailovú podporu

KURZOVÍ ASISTENTI

Ak ste niečo zabudli nevadí. Máte možnosť si kurz zopakovať ZADARMO ako asistenti
Ako to celé súvisí s kvantovou fyzikou?

Poznanie, ktoré nám prinášajú vedci z oboru kvantovej mechaniky, je základný kameň, na ktorom je postavený celý tento transformačný kurz kvantovej energie. Na tomto kurze sa spája stará múdrosť našich predkov s najnovšími objavmi vedy. Vďaka najvýznamnejším objavom v kvantovej fyzike vieme, že s vesmírom tvoríme jeden veľký celok a sme s ním úzko prepojení.

Aký je hlavný zámer kurzu?

Oslobodiť vašu myseľ od zaužívaných starých spôsobov zmýšľania. Táto transformácia vedomia je kľúčová pre to, aby ste sa mohli stať skutočnými majstrami svojich životov.

Čo mi to prinesie do života?

Prinesie Vám to nový život. Pokiaľ naozaj pochopíte poznanie, ktoré vám tento kurz prináša a budete ho aplikovať vo svojom živote, potom sú možnosti neobmedzené.

Čo potrebujem na kurz?

Pre úspešné absolvovanie kurzu Transformácia Kvantovej Energie Matrixu určite musíte mať otvorenú myseľ, chuť hrať sa a skúšať nové veci. Budeme sa venovať praktikám, ktoré nie sú bežné v živote mnohých z vás.

Čo je to mať otvorenú myseľ?

Mať otvorenú myseľ neznamená, že uveríte všetkému, čo vám niekto povie. Znamená to stav vedomia, kedy ste prirodzene ochotní pripustiť fakt, že existujú veci, ktoré nie sme schopní celkom vysvetliť. Je to uvedomenie si, že spôsob, akým sme boli vychovávaní a myšlienky, ktoré nám boli odovzdávané, nemusia byť vždy pravdivé a správne.

Je nutné tomu veriť?

Na začiatku tomu nemusíte veriť. Celkom postačí, ak pripustíte možnosť, že veci môžu fungovať aj inak, ako ste zvyknutí. O tom, že to funguje, sa presvedčíte sami počas absolvovania kurzu a následne v praxi na vlastnom živote.

Volajte na

0944 094 594

l

Napíšte nám

cez rýchlu správu

15 + 14 =

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

NECH SA PÁČI :)

TVORENIE REALITY

Kvantová fyzika nám dokazuje, že vo svojej podstate sme tvorení z energie, ktorá vytvára hmotu tým, že vibruje na rôznych frekvenciách. To je pre nás veľmi zásadný objav. Je nutné si uvedomiť, že človek je bytosť, ktorá neustále vysiela do okolia elektromagnetické žiarenie, teda vlny alebo vibrácie. Tie je možné zmerať pomocou EEG, EKG alebo magnetickej rezonancie. Tak isto ako vibrácie vysielame, tak ich aj prijímame vo forme elektrických signálov a tie následne náš mozog interpretuje.

To ako si vytvárame realitu sa dá popísať takto

MYŠLIENKA + EMÓCIA = VIBRÁCIE => REALITA

Keďže sme “prijímače” a zároveň aj “vysielače”, každú sekundu nášho bytia vysielame do okolia vibrácie. O aký typ vibrácií ide, nám určuje to, ako sme v danom momente “naladení”. Následne sa všetko snaží prispôsobiť nášmu vyžarovaniu, teda uplatňuje sa princíp: podobné priťahuje podobné a do procesu sa zapája synchronicita. Tento jav je v našich životoch úplne bežný, dá sa ľahko pozorovať, a tým pádom aj overiť. Určite každý z vás pozná dni, kedy vstanete z postele “ľavou nohou” (teda vibračne nižšie naladení). V ten deň môžete robiť čokoľvek, ale všetko dopadne podľa najhoršieho možného scenára. Všetci sú na vás nepríjemní, nič nevybavíte, pohltia vás negatíva celého sveta a tak ďalej.

Každý z nás si vytvára svoj život, teda realitu v ktorej denno denne žijeme. Rozdiel je v tom, či si ju vytvárame vedome alebo nevedome. Ak si totiž realitu vytvárame nevedome, znamená to, že nad tým čo sa nám deje, nemáme žiadnu kontrolu. Ak začneme vibrovať vedome, stávame sa tvorcami svojich životov s obrovskými možnosťami.


Nový život

NOVÝ ŽIVOT

Na planéte Zem žijú iba dve skupiny ľudí. Do prvej patrí tzv. “človek starej doby”. Títo ľudia nie sú vymedzení ani spoločenským statusom, vekom, farbou pleti, krajinou narodenia a dokonca ani náboženským vierovyznaním. Spája ich spoločný pohľad na svet, teda na realitu. Základné presvedčenie, že to, čo sa im v živote deje (najmä to čo im robia iní), sa jednoducho deje a je nemenné. Na druhej strane stojí “človek novej doby”. Sú to ľudia s otvorenou mysľou, ochotní hľadať nové poznanie a skúšať ho na svojom živote. Ľudia novej doby v sebe spájajú múdrosť našich predkov a poznanie z objavov vedy. Žijú každý deň s vedomím, že práve oni sú tvorcami svojich životov. Nie je to viera, ale absolútne presvedčenie. Teda neverím, viem. Nie je totiž možné nevedieť to, čo sa vám na vlastnom živote každý deň znova a znova potvrdzuje, že funguje.

Vaša voľba

ZAČÍNA SA TO VOĽBOU

Na základe toho, ako pokračuje vývoj ľudstva ďalej, stále viac z nás prichádza v živote k dôležitému rozhodnutiu – aký život chce žiť. Možno sa práve nachádzate v tomto bode a potrebujete niečo zmeniť. Cítite, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Máte možnosť rozhodnúť sa, či chcete žiť svoj život alebo chcete, aby život žil vás.

Ak ste sa rozhodli vytvoriť si život podľa svojich predstáv, či už chcete byť bohatí a úspešní, zlepšiť si zdravie, zharmonizovať vzťahy alebo čokoľvek iné, gratulujeme. Akoukoľvek formou alebo spôsobom (či to bude týmto kurzom alebo inak), vravíme: do toho! Vieme vám sľúbiť jedno. Neprejde jediný deň vo vašom živote, kedy by ste ľutovali rozhodnutie stať sa Novým Človekom.

Zaujímavé videá

Všetko čo nazývame reálne je zložené z častíc, ktoré nemôžu byť považované za reálne. Ak vás kvantová mechanika hlboko nešokovala, tak ste ju zatiaľ nepochopili.

Niels Henrick David Bohr

Atómový a jadrový fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku

Nemôžeme vyriešiť naše problémy s rovnakým myslením aké sme použili, keď sme ich vytvorili.

Predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti.

Albert Einstein

teoretický fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia

Nedávne výsledky z projektu ľudského genómu otriasli jedným z fundamentálnych presvedčení vo vede a to koncepciou genetického determinizmu. Boli sme vedení k tomu, že naše gény určujú charakter našich životov. No nové výskumy prekvapivo ukazujú, že práve charakter našich životov kontroluje naše gény. Skôr než obete našej dedičnosti,  sme vlastne pánmi svojho genómu.

Bruce H. Lipton

biológ v oblasti kmeňových buniek, autor bestselleru Biológia presvedčenia

Pokiaľ neurobíte s nevedomého vedomé, bude to riadiť váš život a vy to budete nazývať osud.

Carl Gustav Jung

lekár, psychiater a psychoterapeut, zakladateľ analytickej psychológie

Hmota ako taká neexistuje! Všetka hmota pochádza a existuje iba vďaka sile, ktorá častice atómov rozvibruje a tým ich drží pohromade. Musíme predpokladať, že za touto silou existuje vedomá a inteligentná myseľ. Táto myseľ je Matrix (matrica, predloha) všetkej hmoty.

Max Karl Ernst Ludwig Planck

teoretický fyzik a profesor, nositeľ Nobelovej ceny a je považovaný za otca kvantovej mechaniky

Všetka hmota je len energia zhustená do pomalých vibrácií. Všetci sme jedno vedomie, ktoré zažíva samo seba subjektívne. Nie je nič také ako smrť, život je iba sen a my sme predstavy samých seba.

Bill Hicks

americký stand-up komik, sociálny kritik a hudobník

Môj mozog je len prijímač, vo vesmíre je jadro, z ktorého získavame znalosti, silu a inšpiráciu. Neprenikol som do tajov tohto jadra, ale viem, že existuje.

Ak chcete objaviť tajomstvo vesmíru, myslite z pohľadu energie, frekvencie a vibrácie.

Nikola Tesla

fyzik, vynálezca a konštruktér, je považovaný za vedecko-technického génia, ktorý predbehol svoju dobu

Kvantová fyzika nám odhaľuje základnú jednotu vesmíru.

Erwin Schrödinger

teoretický fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, je autorom známeho experimentu Schrödingerova kočka

Kvantová fyzika nám hovorí, že nič čo je pozorované nezostáva neovplyvnené pozorovateľom. Toto tvrdenie, ktoré predkladá veda, má v sebe mocné nahliadnutie. Znamená to, že každý vidí inú pravdu, pretože každý vytvára to čo vidí.

Neale Donald Walsch

spisovateľ, autor trilógie bestsellerov Rozhovory s bohom

Adresa

Energetikov 3, Sídlisko Sever (bývalé priestory školy Kalinčiaka), 97101 Prievidza / GPS súradnice: 48°46’42.5″N (48.778477), 18°38’22.9″E (18.639698)